KARAFFE / VASE MONSIEUR CARAFON PEARL LARGE | FRAU HANSEN